ARHIVĂ ADMITERE LICENŢĂ - 2017

 

 

METODOLOGIE

Puteți vizualiza metodologia privind admiterea la Ciclul I: studiile universitare de licență pentru anul universitar 2017-2018 accesând următorul document:

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2017-2018 (valabilă pentru IF şi ID)

Admiterea la Studii Universitare pentru Cetățenii Străini din State Terțe ale Uniunii Europene care Studiază pe Cont Propriu Valutar (CPV)

 

 

MODALITATE ADMITERE

Licenţă IF

Domeniul Programul de studii de licență Proba de concurs/modalitatea de susținere
Horticultură Horticultură

1. Interviu (admis/respins)

2.  70 % medie examen bacalaureat

3. 30 % nota/media la alegere de la una din probele de bacalaureat

Peisagistică

 1. Interviu (testare aptitudini la desen*) admis/respins

 2. 70 % medie examen bacalaureat

 3. 30 % nota de la proba de bacalaureat limba română 

* Testul de desen urmareste:

  • capacitatea intuitiva de a simti si cunoaste coerent spatiul
  • capacitatea de a percepe corect spatiul tridimensional -asa-numita ''vedere in spatiu'' (care este o capacitate nativa)
  • simtul proportiilor si al dimensiunilor reale, al rapoartelor corecte dintre obiecte, constructii, elemente vegetale etc.
  • capacitatea de a exprima grafic prin schite bidimensionale sau tridimensionale un obiect sau un grup de obiecte geometrice si de a le reda corect volumetria, forma, proportiile.
  • capacitatea de a recunoaste un obiect volumetric reprezentat grafic prin desen bidimensional sau tridimensional. 

Sunt utile si notiunile de geometrie descriptiva, axonometrie si perspectiva (notiuni de baza in reprezentarea volumelor geometrice in axonometrie) foarte necesare pe tot parcursul universitar ulterior.

 
Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

1 diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă în original sau copie;
2 adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017;
3 certificatul de naştere, în copie;
4 certificatul de căsătorie, în copie (dacă este cazul);
5 adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea la care candidează;
6 patru fotografii tip carte de identitate;
7 copie buletin/carte de identitate;
8 chitanţa de plată a taxei de înscriere* (pentru fiecare facultate/specializare la care se înscrie), sau după caz, adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei de înscriere, cu precizarea că, scutirea de la plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/specializare.
9 documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio‐economic (care provin din centre de plasament, orfani, rromi și persoane cu dizabilități).
 
*Cuantumul taxei de înscriere este de 150,00 lei, iar dacă un candidat va dori să marcheze şi alte opţiuni, la alte facultăţi, taxa este de 50,00 lei pentru fiecare altă opţiune în plus. Cuantumul taxei de înmatriculare este de 50,00 Lei.
 

CUANTUMUL TAXEI DE STUDIU PENTRU ANUL I- 2017-2018 

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

Nr.crt. Facultatea Domeniul/Specializarea Taxa anuală în lei Tranșe
I II III
1 Horticultură Horticultură 2,800 1,400 700 700
Peisagistică 3,000 1,500 750 750
 
B. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ÎNVĂȚAMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ
Nr.crt. Facultatea Domeniul/Specializarea Taxa anuală în lei* Tranșe
I II III
1 Horticultură Horticultură 2,600 1,300 650 650
 
* se acordă o reducere de 10 % din valoarea taxei de studii pentru cei ce achită integral taxa de studii
**Cuantumul taxei de înscriere este de 150,00 lei, iar dacă un candidat va dori să marcheze şi alte opţiuni, la alte facultăţi, taxa este de 50,00 lei pentru fiecare altă opţiune în plus. Cuantumul taxei de înmatriculare este de 50,00 lei.

 

 

Licenţă ID

Domeniul Programul de studii de licență Proba de concurs/modalitatea de susținere
Horticultură Horticultură

1. Interviu (admis/respins)

2.  70 % medie examen bacalaureat

3. 30 % nota/media la alegere de la una din probele de bacalaureat

 

Pentru programul de studii de Licență (forma de învățământ ID) admiterea se va face în ordinea înscrierii, în limita locurilor existente în urma plății primei tranșe din taxa de studii (1.300 lei).
Înscrierea se sistează în momentul ocupării locurilor.

CUANTUMUL TAXEI DE STUDIU PENTRU ANUL I- 2017-2018

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ÎNVĂȚAMÂNT CU FRECVENȚĂ
 
Nr. crt. Facultatea Domeniul/Specializarea Taxa anuală în lei Tranșe
I II III
1 Horticultură Horticultură  2800 1400 700 700
2 Peisagistică  3000 1500 750 750


            B. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ÎNVĂȚAMÂNT LA DISTANȚĂ
 
Nr. crt. Facultatea Domeniul/Specializarea Taxa anuală în lei Tranșe
I II III
1 Horticultură Horticultură 2600 1300 650 650

 

 

NUMĂR LOCURI

CONCURSUL DE ADMITERE

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

– SESIUNEA Septembrie 2017 –

 

Domeniul   Programul de studii universitare de LICENȚĂ   Forma de învățământ/Număr de credite  NUMĂR LOCURI 
TOTAL din care: BUGET
Horticultură  Horticultură  IF*/240 63 4
Peisagistică  IF*/240 49 2
 
*IF= învățământ cu frecvență
 
 

 

 

CALENDAR

Licenta IF

        C A L E N D A R U L
desfăşurării concursului de admitere pentru anul universitar 2017- 2018 - sesiunea I
la studii universitare de licenţă învăţământ cu frecvenţă, proba de concurs: INTERVIU
 

10-25.IULIE :Înscrierea candidaţilor se face la secretariatul facultăţii de luni până vineri între orele 8:00 - 16:00, sâmbata între orele 8:00 - 12:00, cu excepţia zilelor de duminică 16, 23 iulie a.c. când nu se fac înscrieri;

25 IULIE:    Ultima zi pentru depunerea documentelor în original (diploma de bacalaureat sau adeverinţa), necesară pentru ocuparea unui loc cu finanţare de la buget;

27 IULIE:   Afişarea listei provizorii a candidaţilor pentru locurile cu finanţare de la buget în limita numărului de locuri repartizate;

                      Afişarea listei provizorii a candidaţilor pentru locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizate;

                      Afişarea listei candidaţilor având medie peste 5,00 (care nu au fost cuprinşi în niciuna din primele două liste);

27-31 IULIE: Încasarea taxei de înmatriculare pentru candidaţii de pe Lista locurilor cu finanţare de la buget;

                      Încasarea taxei de înmatriculare, a TRANŞEI I din taxa de studii pentru candidaţii de pe Lista locurilor cu taxă de luni până vineri între orele 8:00 - 16:00, sâmbata între orele 8:00 - 12:00, cu excepţia zilei de duminică 30 iulie a.c. când nu se fac încasări;

02 AUGUST: Afişarea listei candidaţilor pentru eventualele locuri cu taxă rămase vacante ca urmare a neîncasării taxelor de înmatriculare de la candidaţii aflaţi pe listele provizorii;

02-04 AUGUST: Încasarea taxei de înmatriculare, a TRANŞEI I din taxa de studii pentru candidaţii de pe Lista locurilor cu taxă rămase vacante;

04 AUGUST: Afişarea listei finale a candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu finanţare de la buget în limita numărului de locuri    repartizat;

                       Afişarea listei finale a candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizat;

                       Afişarea listei candidaţilor «RESPINŞI» (include şi candidaţii care nu au achitat taxa de înmatriculare şi TRANŞA I din taxa de studii).

Sesiunea II septembrie 2017 a concursului de admitere la studii universitare de licenţă se va desfăşura în perioada 06 -15.IX.2017.

 

 

C A L E N D A R U L

desfăşurării concursului de admitere pentru anul universitar 2017– 2018 – sesiunea II

la studii universitare de licenţă învățământ cu frecvenţă, proba de concurs: INTERVIU

 

SEPTEMBRIE 2017

04 – 12 septembrie - Înscrierea candidaților se face la secretariatele facultăților de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, sâmbata între orele 8:00 – 12:00, cu excepția zilelor de duminică 10 septembrie a.c. când nu se fac înscrieri;

12 septembrie - Ultima zi pentru depunerea documentelor în original (diploma de bacalaureat sau adeverința), necesară pentru ocuparea unui loc cu finanțare de la buget;

13 septembrie - Afișarea listei provizorii a candidaţilor pentru locurile cu finanțare de la buget în limita numărului de locuri repartizate;
                        - Afişarea listei provizorii a candidaţilor pentru locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizate;
                        - Afișarea listei candidaților având medie peste 5,00 (care nu au fost cuprinși în niciuna din primele două liste);

13 – 14 septembrie - Încasarea taxei de înmatriculare pentru candidații de pe Lista locurilor cu finanțare de la buget;
                                - Încasarea taxei de înmatriculare, a TRANȘEI I din taxa de studii pentru candidații de pe Lista locurilor cu taxă.

15 septembrie - Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile cu finanțare de la buget în limita numărului de locuri repartizat;
                        - Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizat;
                        - Afișarea listei candidaților <<RESPINȘI>> (include și candidații care nu au achitat taxa de înmatriculare și TRANȘA I din taxa de studii).

Licenta ID

Etapa I - 10.07-20.09.2017

  • 20 septembrie - Afișarea listelor candidaţilor înscriși
  • 20 septembrie - Rezultatul cu candidaţii admiși

 

Etapa II - 21-28 09.2017- pentru locurile vacante

  • 29 septembrie - Afișarea rezultatelor finale

 

 

 

REZULTATE