ARHIVĂ ADMITERE LICENŢĂ - 2016

 

 

Lista provizorie a candidaților la specializarea Horticultură- BUGET

Lista provizorie a candidaților la specializarea Horticultură- TAXĂ

Lista provizorie a candidaților la specializarea Horticultură- RESPINȘI

 

Lista provizorie a candidaților la specializarea Peisagistică- BUGET

Lista provizorie a candidaților la specializarea Peisagistică- TAXĂ

 

 CALENDARUL desfăşurării concursului de admitere pentru anul universitar 2016 - 2017 - sesiunea I la studii universitare de licenţă învăţământ cu frecvenţă, proba de concurs: INTERVIU

 •  15-27 iulie:  Înscrierea candidaţilor se face la secretariatul facultăţii de luni până vineri între orele 8:00 - 16:00, sâmbătă între orele 8:00 -12:00, cu excepţia zilelor de duminică 17, 24 iulie a.c. când nu se fac înscrieri; 
 •  27 iulie:  Ultima zi pentru depunerea documentelor în original (diploma de bacalaureat sau adeverinţa), necesară pentru ocuparea unui loc cu finanţare de la buget; 
 •  29 iulie:  Afişarea listei provizorii a candidaţilor pentru locurile cu finanţare de la buget în limita numărului de locuri repartizate; 

                      Afişarea listei provizorii a candidaţilor pentru locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizate;

                      Afişarea listei candidaţilor având medie peste 5,00 (care nu au fost cuprinşi în niciuna din primele două liste); 

 • 29 iulie - 3 august: Încasarea taxei de înmatriculare pentru candidaţii de pe Lista locurilor cu finanţare de la buget; 

                                      Încasarea taxei de înmatriculare, a TRANŞEI I din taxa de studii pentru candidaţii de pe Lista locurilor cu taxă

                              De luni până vineri între orele 8:00 - 16:00, sâmbătă între orele 8:00 - 12:00, cu excepţia zilei de duminică 31 iulie a.c. când nu se fac încasări; 

 •  4 august: Afişarea listei candidaţilor pentru eventualele locuri cu taxă rămase vacante ca urmare a neîncasării taxelor de înmatriculare de la candidaţii aflaţi pe listele provizorii; 
 • 4-5 august: Încasarea taxei de înmatriculare, a TRANŞEI I din taxa de studii pentru candidaţii de pe Lista locurilor cu taxă rămase vacante;  
 •  5 august:  Afişarea listei finale a candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu finanţare de la buget în limita numărului de locuri repartizat; 

                         Afişarea listei finale a candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizat;

                         Afişarea listei candidaţilor «RESPINŞI» (include şi candidaţii care nu au achitat taxa de înmatriculare şi TRANŞA I din taxa de studii);

 
 
Domeniul Programul de studii universitare de LICENȚĂ Forma de învățământ/Număr de credite Nr. maxim de studenți ce pot fi școlarizați Număr de locuri repartizate
BUGET TAXĂ
Horticultură Horticultură IF/240 150 85 65
Horticultură ID/240 75 - 50
Peisagistică IF/240 75 25  50 
 
*IF - Învățământ cu frecvență
  ID - Învățământ la distanţă
 

 

Pliantul admiterii la Facultatea de Horticultură

Domeniul Programul de studii de licență Proba de concurs/modalitatea de susținere
Horticultură Horticultură

1. Interviu (admis/respins)

2.  70 % medie examen bacalaureat

3. 30 % nota/media la alegere de la una din probele de bacalaureat

Peisagistică

 1. Interviu (testare aptitudini la desen) admis/respins

 2. 70 % medie examen bacalaureat

 3. 30 % nota de la proba de bacalaureat limba română 

 
 

* Testul de desen urmareste:

 • capacitatea intuitiva de a simti si cunoaste coerent spatiul
 • capacitatea de a percepe corect spatiul tridimensional -asa-numita ''vedere in spatiu'' (care este o capacitate nativa)
 • simtul proportiilor si al dimensiunilor reale, al rapoartelor corecte dintre obiecte, constructii, elemente vegetale etc.
 • capacitatea de a exprima grafic prin schite bidimensionale sau tridimensionale un obiect sau un grup de obiecte geometrice si de a le reda corect volumetria, forma, proportiile.
 • capacitatea de a recunoaste un obiect volumetric reprezentat grafic prin desen bidimensional sau tridimensional.

Sunt utile si notiunile de geometrie descriptiva, axonometrie si perspectiva (notiuni de baza in reprezentarea volumelor geometrice in axonometrie) foarte necesare pe tot parcursul universitar ulterior.

 
 
 

CUANTUMUL TAXEI DE STUDIU PENTRU ANUL I- 2016-2017 

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

Nr.crt. Facultatea Domeniul/Specializarea Taxa anuală în lei Tranșe
I II III
1 Horticultură Horticultură 2,800 1,400 700 700
Peisagistică 3,000 1,500 750 750
 
 
* se acordă o reducere de 10 % din valoarea taxei de studii pentru cei ce achită integral taxa de studii
 

Aici puteți vizualiza informațiile referitoare la taxe în format PDF.