ARHIVĂ ADMITERE MASTERAT - 2016

 

Rezultatele finale la concursul de admitere la studiile universitare de Masterat - Sesiunea septembrie 2016: Rezultate finale

Rezultatele parțiale la concursul de admitere la studiile universitare de Masterat - Sesiunea septembrie 2016: Rezultate parțiale

Rezultatele finale la concursul de admitere la studiile universitare de Masterat - Sesiunea iulie 2016 sunt următoarele:

Rezultatele parțiale la concursul de admitere la studiile universitare de Masterat - Sesiunea iulie 2016 sunt următoarele:

Mediile pe specializări la concursul de admitere la studiile universitare de Masterat - Sesiunea iulie 2016 sunt următoarele:

ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

  • 12 - 16 septembrie – ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR, cu excepția Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală pentru care perioada de înscriere a candidaților este: 14 – 16 septembrie; 
  • 19 septembrie – SUSŢINEREA PROBELOR; 
  • 19 septembrie – AFIȘAREA REZULTATELOR la proba scrisă; 
  • 20 septembrie – depunerea, analiza și soluționarea eventualelor contestații;
  • 21 - 23 septembrie – ÎNCASAREA TAXELOR (taxa de înmatriculare + tranșa I a taxei de studiu pentru candidații înscriși pe locurile cu taxă);
  • 24 septembrie – AFIȘAREA REZULTATULUI FINAL.

 

CONCURS ADMITERE 2017-2018

 
Domeniul Programul de studii universitare de MASTER Forma de învățământ/Număr de credite Nr. maxim de studenți ce pot fi școlarizați Număr de locuri
BUGET TAXĂ
Horticultură Managementul conservării biodiversității IF/120 200 22 28
Tehnologii integrate de obținere și valorificare a produselor horticole 22 28
Tehnologii performante, management si marketing viti-vinicol 22 28
Științe horticole ecologice 21  29 
 

 

 

I. Sesiunea de admitere în anul universitar 2016 - 2017 pentru forma de învăţământ cu frecventă (IF). se va desfăşura după următorul calendar:

a)Sesiunea IULIE 2016

Facultatea Înscrierea candidaţilor la sediul facultăţili Proba scrisă Afişarea rezultatelor în urma susţinerii probei scrise Depunerea, analiza şi soluţionarea eventualelor contestaţii şi comunicarea rezultatului Depunerea documentelor în original dacă nu au fost depuse la înscriere Încasarea taxelor (taxă de înmatriculare pentru candidaţii înscrişi pe locurile cu finanţare de la buget şi taxa de înmatriculare + tranşa 1 de studiu pentru candidaţii înscrişi pe locurile cu taxă) şl semnarea contractului de sţudii Afişarea rezultatului final - înmatriculaţi la buget, respectiv la taxă - la avizierele facultăţilor şi pe site
0 1 2 3 4 5 6 7
HORTICULTURĂ 11 -16 iulie 18 iulie 18 iulie 19 iulie - 20 -22 iulie 22 iulie

 

b) Sesiunea SEPTEMBRIE 2016 se organizează pentru eventualele locuri rămase vacante. Calendarul concursului se va comunica odată cu numărul acestora, după Rezultatele din sesiunea iulie 2016 (5 august 2016).

Aici puteți vizualiza informațiile referitoare la calendar în format PDF.

ADMITERE MASTERAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

Domeniul Programul de master Proba de concurs/modalitatea de susținere
Horticultură Managementul conservării biodiversității


1.  Probă scrisă (test grilă), pondere 50%

2.  Media examenului de diplomă/licenţă,  pondere 50%  

Tehnologii integrate de obținere și valorificare a produselor horticole
Științe horticole ecologice 

 

 

Pliantul admiterii la Facultatea de Horticultură

Domeniul Programul de master Proba de concurs/modalitatea de susținere
Horticultură Managementul conservării biodiversității


1.Probă scrisă (test grilă), pondere 50 %

2.Media examenului de diplomă/licență, pondere 50 %

Tehnologii integrate de obținere și valorificare a produselor horticole
Științe horticole ecologice 
 
 
 

CUANTUMUL TAXEI DE STUDIU PENTRU ANUL I- 2016-2017

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

Nr.crt. Facultatea Domeniul/Specializarea Taxa anuală în lei Tranșe
I II III
1 Horticultură


Managementul conservării biodiversității
Tehnologii integrate de obținere și valorificare a produselor horticole
Tehnologii performante, management și marketing vitivinicol
Științe horticole ecologice

2,800 1,400 700 700
Modelarea și conservarea peisajului vegetal urban 3,000 1,500 750 750
 
* se acordă o reducere de 10 % din valoarea taxei de studii pentru cei ce achită integral taxa de studii