LICENȚĂ - HORTICULTURĂ - 2018

 
 

Programul de studii – Horticultură

Domeniul - Horticultură

Forma de învăţământ – cursuri de zi

Statutul – A

Tipul de examen – Diplomă

Mod de susținere – probă scrisă și probă orală (susținerea lucrării de licență).

Înscriere sesiunea de vară - Înscrierea candidaţilor se efectuează la secretariatul facultăţii cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului

Susținere probe de examen:
Horticultură (ZI) 03.07.2018- 04.07.2018
Horticultură (ID) şi Peisagistică 05.07.2018 - 06.07.2018

Termen limită pentru predarea proiectului de diplomă: 26.06.2018

Horticultură (ZI şi ID) 14.09.2018
Peisagistică 13.09.2018
Disertaţie Master 20.09.2018

Tematică și bibliografie

METODOLOGIA PRIVIND SUSȚINEREA EXAMENULUI DE DIPLOMĂ ȘI ÎNTOCMIREA LUCRĂRII 2017

METODOLOGIA PRIVIND SUSȚINEREA EXAMENULUI DE DIPLOMĂ ȘI ÎNTOCMIREA LUCRĂRII 2016

METODOLOGIA PRIVIND SUSȚINEREA EXAMENULUI DE DIPLOMĂ ȘI ÎNTOCMIREA LUCRĂRII 2015

Regulament propriu de organizare și desfășurare a examenelor de licență / diplomă și disertație pentru anul universitar 2016 - 2017

Acte necesare înscriere:

  • dosar carton plic,
  • fișă de înscriere și declarația pe proprie răspundere (de la Secretariat),
  • copie xerox actualizată BI/CI,
  • copie legalizată certificat naștere,
  • copie legalizată certificat căsătorie (dacă este cazul),
  • 2 fotografii ¾,
  • diploma de bacalaureat în original (dacă nu este la dosarul de student),
  • fișa de lichidare (de la Secretariat),
  • carnet de student + legitimația de student,
  • lucrarea de licență /disertație, cu referatul cadrului didactic îndrumător.


Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de facultate (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016).