PEISAGISTICĂ

 
 

Pentru ciclul I, de studii universitare de licenţă la Specializarea Peisagistică, Facultatea de Horticultură din Bucureşti organizează cursuri de zi.

Această specializare este acreditată şi pregăteşte ingineri peisagişti cu o instruire completă ştiinţifică, artistică, tehnică şi managerială, în domeniul conceperii, creării, conservării, ameliorării şi gestionării diferitelor categorii de peisaje; abordarea problematicii educaţiei peisagistice se face în mare măsură, din perspectiva ecologică si biologică a intervenţiilor în mediul natural, a folosirii şi manevrării factorilor naturali în crearea sau transformarea peisajelor şi a anticipării consecinţelor şi evoluţiei în timp a acestora.

Absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă organizate de Facultatea de Horticultură îşi pot continua studiile prin programe de instruire de masterat şi doctorat din ciclurile II şi III de studii universitare.

Pentru îndeplinirea misiunii de a forma specialişti cu pregătire superioară în domeniul horticol prin cursuri de licenţă, masterat şi doctorat, Facultatea de Horticultură din Bucureşti şi-a propus atingerea următoarelor obiective în ceea ce priveşte Specializarea Peisagistică:

  • pregătirea superioară în domeniul peisagisticii care să asigure absolvenţilor competenţele cognitive, profesionale şi afectiv-valorice în: proiectarea, realizarea, reamenajarea şi gestionarea spaţiilor exterioare publice şi private (urbane, suburbane, rurale), restaurarea grădinilor istorice, amenajarea şi gestionarea macropeisajelor;
  • promovarea activităţilor de cercetare în domeniul peisagisticii, pregătirea studenţilor şi antrenarea lor în programele de cercetare;
  • asigurarea calităţii procesului educaţional prin perfecţionarea continuă a planurilor de studii şi a metodelor de predare/învăţare, în vederea pregătirii de specialişti competenţi, capabili să răspundă variatelor situaţii şi cerinţe ale prezentului şi viitorului în domeniul problematicii peisajelor.

 

Plan de învățământ 2015-2016

 

Departamentul de Peisagistică, Biodiversitate

și Horticultură ornamentală

Înființat în toamna anului 2011, Departamentul de Peisagistică, Biodiversitate și Horticultură ornamentală reunește colectivele de Peisagistică, Botanică, Floricultură, Arboricultură ornamentală și Arhitectură peisageră.

Activitățile didactice și de cercetare din cadrul acestui departament vizează, în primul rând, programele de studii de licență „Peisagistică” și studii de master „Modelarea și conservarea peisajului vegetal urban” din cadrul Facultății de Horticultură.

Mai mult de jumătate dintre cadrele didactice membre ale departamentului au activități didactice și de cercetare și la programul de studii „Horticultură” și alte programe de studii de licență și master din USAMV București.

Programele de studii de licență „Peisagistică” și studii de master „Modelarea și conservarea peisajului vegetal urban” se integrează pe deplin în lanţul de cicluri universitare - Licenţă - Masterat - Doctorat - Formare Continuă – şi reprezintă din punct de vedere economic unul din programele de studii eficiente din universitate, încadrându-se în priorităţile de dezvoltare ale universităţii.

Obiectivele acestor programe de studii se axează pe formarea de specialişti peisagişti cu o pregătire completă ştiinţifică, artistică, tehnică şi managerială, în domeniul conceperii, creării, conservării, ameliorării şi gestionării peisajelor de diferite categorii.

Dezvoltarea după model european a programelor de studii specifice specializării de Peisagistică are ca scop atât formarea de specialişti cât şi recunoaşterea şi promovarea în România a profesiei de peisagist, care în practică încă mai este asumată la diferite scări de activitate de către alte categorii de calificare ce nu au competenţele specifice cerute.

În aceste programe de studii, abordarea problematicii educaţiei peisagistice se face în mare măsură din perspectiva ecologică și biologică a intervenţiilor în mediul natural, a folosirii şi manevrării factorilor naturali în crearea sau transformarea peisajelor şi a anticipării consecinţelor şi evoluţiei în timp a acestora.

Director Departament,

Prof. univ. dr. Florin Toma