DISERTAȚIE 2019

 
 

Metodologie proprie de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior

Metodologie lucrare de disertație

 

Programul de studii – Master

Domeniul - Horticultură

Forma de învățământ – cursuri de zi

Statutul – A

Tipul de examen – Disertație

Mod de susținere – probă orală (susținerea lucrării de disertație).

 

Sesiunea iulie 2019

Înscriere - Înscrierea candidaţilor se efectuează la secretariatul facultăţii cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului

Susținerea examenului de disertație – 05.07.2019

Nota:
Examenul de disertaţie se organizează și se desfășoară numai pentru absolvenții proprii.
Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6,00.

 

Documentele necesare pentru înscriere:

  • dosar carton plic,
  • fișă de înscriere și declarația pe proprie răspundere (de la Secretariat),
  • copie xerox actualizată BI/CI,
  • copie certificat naștere,
  • copie certificat căsătorie (dacă este cazul),
  • 2 fotografii ¾,
  • diploma de bacalaureat și de licență în original (dacă nu este la dosarul de student),
  • fișa de lichidare (de la Secretariat),
  • carnet de student + legitimația de student,
  • lucrarea disertație, cu acordul cadrului didactic îndrumător.


Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de facultate (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016).