DISERTAȚIE - Sesiunea Septembrie 2019

 
 

Metodologie proprie de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior

Metodologie lucrare de disertație

 

Programul de studii – Master

Domeniul - Horticultură

Forma de învățământ – cursuri de zi

Statutul – A

Tipul de examen – Disertație

Mod de susținere – probă orală (susținerea lucrării de disertație).

 

Sesiunea septembrie 2019

Înscriere - Înscrierea candidaţilor se efectuează la secretariatul facultăţii cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului

Termen limită pentru predarea lucrării de disertație: – 09.09.2019

Susținerea examenului de disertație – 19.09.2019, astfel:

 1. Managementul Conservării Biodiversității: ora 900, sala Bp8
 2. Științe Horticole Ecologice: ora 1000, sala Bp8
 3. Tehnologii Integrate de Obținere și Valorificare a Produselor Horticole: ora 1100, sala Bp9
 4. Tehnologii Performante, Management și Marketing Viti-vinicol, ora 0900

 

Documentele necesare pentru înscriere:

 • dosar carton plic,
 • fișă de înscriere și declarația pe proprie răspundere (de la Secretariat),
 • copie xerox actualizată BI/CI,
 • copie certificat naștere,
 • copie certificat căsătorie (dacă este cazul),
 • 2 fotografii ¾,
 • diploma de bacalaureat și de licență în original (dacă nu este la dosarul de student),
 • fișa de lichidare (de la Secretariat),
 • carnet de student + legitimația de student,
 • lucrarea disertație, cu acordul cadrului didactic îndrumător.


Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de facultate (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016).