LICENȚĂ HORTICULTURĂ - 2019

 
 

Metodologie proprie de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior

 

Programul de studii – Horticultură

Domeniul - Horticultură

Forma de învăţământ – cursuri de zi

Statutul – A

Tipul de examen – Diplomă

Mod de susținere – probă scrisă și probă orală (susținerea lucrării de licență).

 

Sesiunea Iulie 2019

Înscriere sesiunea de vară - Înscrierea candidaţilor se efectuează la secretariatul facultăţii cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului

Termen limită pentru predarea proiectului de diplomă: 26.06.2019

Susținere probe de examen:
Horticultură (ZI) 03.07.2019- 04.07.2019
Horticultură (ID) 27.06.2019 - 28.06.2019
Peisagistică 01.07.2018 - 02.07.2018

Tematică și bibliografie

 

Acte necesare înscriere:

  • dosar carton plic,
  • fișă de înscriere și declarația pe proprie răspundere (de la Secretariat),
  • copie xerox actualizată BI/CI,
  • copie certificat naștere,
  • copie certificat căsătorie (dacă este cazul),
  • 2 fotografii ¾,
  • diploma de bacalaureat în original (dacă nu este la dosarul de student),
  • fișa de lichidare (de la Secretariat),
  • legitimația de student,
  • lucrarea de licență cu acordul cadrului didactic îndrumător.


Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de facultate (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016).