LICENȚĂ HORTICULTURĂ / PEISAGISTICĂ - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

 
 

Metodologie proprie de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior

 

Programul de studii – Horticultură/Peisagistică

Domeniul - Horticultură

Forma de învăţământ – cursuri de zi

Statutul – A

Tipul de examen – Diplomă

Mod de susținere – probă scrisă și probă orală (susținerea lucrării de licență).

 

Sesiunea Septembrie 2019

Înscriere sesiunea de toamnă - Înscrierea candidaţilor se efectuează la secretariatul facultăţii cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului

Termen limită pentru predarea proiectului de diplomă: 03.09.2019

Susținere probe de examen:
Horticultură (ZI) 10.09.2019, ora 900
Horticultură (ID) 10.09.2019, ora 900
Peisagistică 09.09.2019, ora 900

Tematică și bibliografie

 

Acte necesare înscriere:

  • dosar carton plic,
  • fișă de înscriere și declarația pe proprie răspundere (de la Secretariat),
  • copie xerox actualizată BI/CI,
  • copie certificat naștere,
  • copie certificat căsătorie (dacă este cazul),
  • 2 fotografii ¾,
  • diploma de bacalaureat în original (dacă nu este la dosarul de student),
  • fișa de lichidare (de la Secretariat),
  • legitimația de student,
  • lucrarea de licență cu acordul cadrului didactic îndrumător.


Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de facultate (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016).