LICENȚĂ IF / HORTICULTURĂ - 2022

 
  

Model Proiect de Diplomă

Metodologie privind susţinerea examenului de diplomă şi elaborarea proiectului de diplomă

Regulament de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie (2022)

Tematică examen de diplomă

 

Modul de desfășurare a examenului de diplomă

Examenul de diplomă se desfășoară in format fizic și constă în următoarele probe:

 • Prezentarea şi susținerea proiectului de diplomă – probă orală;
 • Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – probă orală.

 

Calendarul examenului de diplomă

Înscrierea pentru examenul de diplomă

 • 13-17 iunie 2022 – sesiunea I
 • 29.08-5.09.2022 – sesiunea II
 • 07.02.-13.02.2023 – sesiunea III

 

Pentru inscrierea la examenul de finalizare a studiilor, absolventul/absolventa trebuie sa depuna in termen, la secretariatul facultatii, un DOSAR care să cuprindă următoarele documente:

 • coperta (pagina de garda) cf modelului (descarcă de aici);
 • cererea de înscriere (descarcă de aici) – cu semnatura indrumatorului stiintific al proiectului de diplomă;
 • declarația de autenticitate (descarcă de aici);
 • cererea pentru eliberarea actelor de studii (fișa de lichidare) (descarcă de aici);
 • copie CI;
 • 2 fotografii color ¾;
 • Lucrarea de diplomă in format fizic si electronic.

 

Prezentarea PowerPoint a lucrării se va trimite pe email secretarului de comisie cel mai târziu cu 24 de ore înainte de susținere.

 

Susţinere examen de diplomă

 • 27-28.06.2022 – sesiunea I
 • 07 septembrie 2022 - sesiunea II
 • 15 februarie 2023 - sesiunea III
  • Ambele probe se realizează cu prezență fizică începând cu ora 9:00, oral, in Sala de Consiliu - Centrul de cercetare pentru studiul produselor agroalimentare

 

  

Rezultatele de la examenul de diplomă - Horticultură IF - sesiunea iunie 2022

Rezultatele de la examenul de diplomă - Horticultură IF - sesiunea sept 2022

 

 

Comisia de examen

Președinte:

Prof. univ. dr. Asănică Adrian

Membrii:

Prof. univ. dr. Bădulescu Liliana

Prof. univ. dr. Toma Florin

Conf. univ. dr. Lagunovschi-Luchian Viorica

Conf. univ.dr. Peticilă Adrian

Membru supleant:

Şef lucr. dr. Stroe Marinela

Secretar:

Conf. univ. dr. Petra Sorina

 
 

Arhivă: