LICENȚĂ IF / PEISAGISTICĂ - 2022

 
 

Model Proiect de Diplomă

Metodologie privind susţinerea examenului de diplomă şi elaborarea proiectului de diplomă

Regulament de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie (2022)

Tematică examen de diplomă

 

Modul de desfășurare a examenului de diplomă

Examenul de diplomă se desfășoară in format fizic și constă în următoarele probe:

  • Prezentarea şi susținerea proiectului de diplomă – probă orală;
  • Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – probă orală.

 

Calendarul examenului de diplomă

13-17 iunie 2022, 29.08-6.09.2022 – înscrierea pentru examenul de diplomă

Pentru inscrierea la examenul de finalizare a studiilor, absolventul/absolventa trebuie sa depuna in termen, la secretariatul facultatii, un DOSAR care să cuprindă următoarele documente:

  • coperta (pagina de garda) cf modelului (descarcă de aici);
  • cererea de înscriere (descarcă de aici) – cu semnatura indrumatorului stiintific al proiectului de diplomă;
  • declarația de autenticitate (descarcă de aici);
  • cererea pentru eliberarea actelor de studii (fișa de lichidare) (descarcă de aici);
  • copie CI;
  • 2 fotografii color ¾;
  • Lucrarea de diplomă in format fizic si electronic.

 

Prezentarea PowerPoint a lucrarii se va trimite pe email secretarului de comisie cel mai tarziu cu 24 de ore inainte de sustinere.

 29.06.2022 - Data examenului de diplomă

 

 08 septembrie 2022 - Sesiunea II de susținere a examenului de diplomă 

  

Rezultatele de la examenul de diplomă - Peisagistică - sesiunea iunie 2022

Rezultatele de la examenul de diplomă - Peisagistică - sesiunea sept 2022

 

 

Comisia de examen

Președinte:

Prof. univ. dr. Asănică Adrian

Membrii:

Prof. univ. dr. Toma Florin

Prof. univ. dr. Georgescu Mihaela

Conf. univ. dr. Dobrescu Elisabeta

Şef lucr. dr. Fabian Claudia

Membru supleant:

Şef lucr. dr. Mănescu Cristina

Secretar:

Şef lucr. dr. Boc Vladimir

 
 

Arhivă: