LICENȚĂ IF / PEISAGISTICĂ - 2022

 
 

Model Proiect de Diplomă

Metodologie privind susţinerea examenului de diplomă şi elaborarea proiectului de diplomă

Regulament de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie (2022)

Tematică examen de diplomă

 

Modul de desfășurare a examenului de diplomă

Examenul de diplomă se desfășoară in format fizic și constă în următoarele probe:

 • Prezentarea şi susținerea proiectului de diplomă – probă orală;
 • Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – probă orală.

 

Calendarul examenului de diplomă

Înscrierea pentru examenul de diplomă

 • 13-17 iunie 2022 – sesiunea I
 • 29.08-6.09.2022 – sesiunea II
 • 09.02.-15.02.2023 – sesiunea III

 

Pentru inscrierea la examenul de finalizare a studiilor, absolventul/absolventa trebuie sa depuna in termen, la secretariatul facultatii, un DOSAR care să cuprindă următoarele documente:

 • coperta (pagina de garda) cf modelului (descarcă de aici);
 • cererea de înscriere (descarcă de aici) – cu semnatura indrumatorului stiintific al proiectului de diplomă;
 • declarația de autenticitate (descarcă de aici);
 • cererea pentru eliberarea actelor de studii (fișa de lichidare) (descarcă de aici);
 • copie CI;
 • 2 fotografii color ¾;
 • Lucrarea de diplomă in format fizic si electronic.

 

Prezentarea PowerPoint a lucrarii se va trimite pe email secretarului de comisie cel mai tarziu cu 24 de ore inainte de sustinere.

 

Susţinere examen de diplomă

 • 29.06.2022 - sesiunea I
 • 08 septembrie 2022 - Sesiunea II
 • 17 februarie 2023 - sesiunea III
  • Ambele probe se realizează cu prezență fizică începând cu ora 10:00, oral, in Sala de Consiliu - Centrul de cercetare pentru studiul produselor agroalimentare

  

Rezultatele de la examenul de diplomă - Peisagistică - sesiunea iunie 2022

Rezultatele de la examenul de diplomă - Peisagistică - sesiunea sept 2022

 

 

Comisia de examen

Președinte:

Prof. univ. dr. Asănică Adrian

Membrii:

Prof. univ. dr. Toma Florin

Prof. univ. dr. Georgescu Mihaela

Conf. univ. dr. Dobrescu Elisabeta

Şef lucr. dr. Fabian Claudia

Membru supleant:

Şef lucr. dr. Mănescu Cristina

Secretar:

Şef lucr. dr. Boc Vladimir

 
 

Arhivă: