DISERTAȚIE / Ştiinţe horticole ecologice - 2022

 
 
 

Model Proiect de Disertație

Metodologie privind susţinerea examenului de disertație şi întocmirea proiectului

Regulament de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie (2022)

 

Modul de desfășurare a examenului de disertație

Examenul de disertație se desfășoară in format fizic și constă într-o singură probă:

 • Prezentarea şi susținerea proiectului de disertație – probă orală.

 

Calendarul examenului de disertație

Înscrierea pentru examenul de disertație

 • 20-24 iunie 2022– sesiunea I
 • 01-15.09.2022 – sesiunea II
 • 07.02.-13.02.2023 – sesiunea III

 

Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor de master, absolventul/absolventa trebuie să depună în termen, la secretariatul facultății, un DOSAR care să cuprindă următoarele documente:

 • coperta (pagina de garda) cf modelului (descarcă de aici);
 • cererea de înscriere (descarcă de aici) – cu semnatura indrumatorului stiintific al proiectului de diplomă;
 • declarația de autenticitate (descarcă de aici);
 • cererea pentru eliberarea actelor de studii (fișa de lichidare) (descarcă de aici);
 • copie CI;
 • 2 fotografii color ¾;
 • Lucrarea de disertație in format fizic si electronic.

 

Prezentarea PowerPoint a lucrării se va trimite pe email secretarului de comisie cel mai târziu cu 24 de ore înainte de susținere.

 

Susţinere examen de disertație

 • 06-07.07.2022 – sesiunea I
 • 19 septembrie 2022 - sesiunea II
 • 15 februarie 2023 - sesiunea III
  • Ambele probe se realizează cu prezență fizică începând cu ora 13:00, oral, in Sala de Consiliu - Centrul de cercetare pentru studiul produselor agroalimentare

 

Rezultatele de la examenul de disertație - sesiunea iulie 2022

Rezultatele de la examenul de disertație - sesiunea sept 2022

 

Comisia de examen

Președinte:

Conf. univ. dr. Lagunovschi-Luchian Viorica

Membrii:

Prof. univ. dr. Asănică Adrian

Prof. univ. dr. Bădulescu Liliana

Membru supleant:

Prof. univ. dr. Chira Lenuţa

Secretar:

Șef lucr.dr. Badea Monica

 
 

Arhivă: