ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ANILOR I ȘI II HORTICULTURĂ

 
 

Pe site-ul Facultății de Horticultură, în secțiunea STUDENȚI/FORMULARE se regăsește Anexa 2- Convenție stagiu de practică.

Stagiul de practică de vară se va desfășura astfel:

Anul I: stagiul de practică= 3 săptămâni,

Practica se va putea desfășura, opțional, în cadrul USAMV BUCUREȘTI, sau la un Partener de practică,

  • Studenții care vor opta pentru desfășurarea practicii la un Partener de practică vor depune, odată cu cererea privind desfășurarea practicii, Convenția de practică completată și semnată de către reprezentantul legal al acestuia.
  • La finalul perioadei de practică studenții care au optat pentru desfășurarea practicii la un Partener vor depune, la cadrul didactic supervizor desemnat, adeverința de practică, caietul de practică și un CD cu imagini sugestive privind activitățile la care au participat.

NOTĂ:

  • Cererea de efectuare a practicii la un Partener se va depune la Decanat până cel mai târziu pe data de 20.06.2016.
  • Documentele care certifică efectuarea stagiului de practică se vor depune pe data de 01.08.2016.

Anul II: stagiul de practică= 2 săptămâni,

  • săptămână din perioada de practică se va desfășura, pe grupe, obligatoriu în cadrul disciplinei de Pomicultură, conform programării ce va fi stabilită ulterior.
  • cea de a doua săptămână va putea fi desfășurată opțional, astfel:
    • în cadrul USAMV, la disciplinele de Legumicultură, Floricultură, Arboricultură, Viticultură.
    • la un Partener de practică (caz în care se vor respecta regulile specificate la Anul I).

RESPONSABIL CU PRACTICA

Șef lucrări dr. Diana VÂȘCĂ- ZAMFIR