Concurs Kleffmann Group

 

 

 

 Invitaţie la concurs

 

Kleffmann Group, cea mai mare companie de cercetare de piaţă în domeniul agricol pe plan mondial, împreună cu partenerii săi, organizează un concurs care se adresează studenţilor cu rezultate deosebite din cadrul Universităţilor cu profil Agricol din România.

 

 1. Pot participa la concurs studenţii următoarelor facultăţi:

Agricultură, specializarea Agricultură  Horticultură, specializarea Horticultură

 1. La concurs pot participa studenţii care îndeplinesc următoarele criterii:

Studii în curs de desfăşurare, începând cu al 2-lea an de studiu, inclusiv Masterat 3 Rezultate academice bune (media pe semestrele absolvite să fie peste 9)

 Avantaj - Lucrări/publicaţii ştiinţifice, concursuri ştiinţifice sau participări în grupuri de cercetări locale

 1. Etapele de organizare a concursului:
 2. Predarea portofoliului de concurs
 3. Conţinutul portofoliului de concurs:

 Curriculum Vitae cu poză

 Scrisoare de intenţie cu menţionarea ariilor de interes din domeniul de studiu şi a posibilelor lucrări academice 3 Adeverinţă de student

 Adeverinţă cu mediile semestriale (pentru toate semestrele absolvite)

 Recomandări (de la 2 minimum 2 profesori)

 1. Termen de predare a dosarelor: stabilit de către Universitate
 2. Modalitatea de predare: material tipărit, predat la secretariatul Universităţii unde studiază participantul.
 3. Evaluarea portofoliilor de concurs si stabilirea câştigătorilor burselor
 4. Etapa de preselecţie:

Facultatea preselectează si centralizează dosarele complete conform cerinţelor specificate, după care

trimite dosarele către compania Kleffmann

Termenul de preselectie şi trimiterea dosarelor: 23.11.2016

 1. Portofoliile primite de la Facultăţi vor fi analizate şi selectate de către comisia companiei Kleffmann

şi transmise de către Kleffmann Group partenerilor săi, producători de îngrăşăminte/produse de protecţia plantelor/ seminţe, distribuitori mari de inputuri agricole, etc: Bayer, BASF, Syngenta, DuPont, Adama, Dow, Nufarm, SumiAgro, Arysta, AIPROM, Pioneer, Monsanto, KWS, Limagrain, Euralis,

Caussade, Saaten Union, RAGT, Maisadour, Alcedo, Agricover, Aectra, Glissando, Procera, Ferma, AGRO TV, APIA.

În total, reprezentanţii a 27 de companii vor primi portofoliile selectate.

Termen de trimitere: 28.11.- 05.12.2016

 1. Partenerii Kleffmann Group vor vota câte un participant dintre cei propuşi, pe care ar dori să îl susţină Termen de votare: 14.12.2016
 2. Kleffmann Group va centraliza voturile primite de către fiecare participant selectat în urma votării partenerilor Kleffmann Group
 3. În funcţie de numărul voturilor primite din partea partenerilor Kleffmann, pentru primele 5 locuri se va acorda câte o bursă, după cum urmează:

Participant pe I loc: 2250 RON Participant pe al II loc: 2000 RON Participant pe al III loc: 1750 RON  Participant pe al IV loc: 1500 RON  Participant pe al V loc: 1250 RON

 1. În cazul în care va fi egalitate de voturi, se vor cumula sumele disponibile pentru locurile respective, şi se vor împărţi egal între participanţii de pe aceleaşi locuri.
 2. Kleffmann Group anunţă rezultatul concursului. Pentru fiecare câştigător în parte se vor anunţa şi numele partenerilor de la care au primit votul de sprijin. Astfel, fiecare câştigător al unei burse are posibilitatea de a-şi exprima recunoştinţa fată de reprezentanţii companiei care l-au votat.

Prin participarea la acest concurs, studenţii selectaţi pentru a primi bursele se obligă să participe la scrierea unui articol în Agenda Agricolă Kleffmann 2017-2018, în funcţie de specializarea/domeniul de interes al fiecăruia.

 1. Plata burselor

Compania Kleffmann virează contravaloarea burselor către Facultăţile unde studiază câştigătorii în perioada 15-30.12.2016. Facultăţile vor vira bursele în conturile studenţilor câştigători, în semestrul al doilea din anul universitar 2016/2017, în cuantumul specificat de către compania Kleffmann.

Facultăţile au obligaţia de a transmit câte un act justificativ care să ateste virarea banilor în conturile studenţilor câştigători.

 

Studenţii interesaţi să participe la concurs pot depune dosarul complet la secretariatul facultății, până la data de 21.11.2016.