LICENȚĂ ID - 2018

 
 

Programul de studii – Horticultură

Domeniul - Horticultură

Forma de învățământ – învățământ la distanță

Statutul – AP

Tipul de examen – Diplomă

Mod de susținere – probă scrisă și probă orală (susținerea lucrării de licență).

Susținere probe de examen: 05.07.2018 - 06.07.2018

Termen limită pentru predarea proiectului de diplomă: 29.06.2018

Tematica și Bibliografia

METODOLOGIA PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DIPLOMA ŞI ÎNTOCMIREA LUCRARII - ID

 

Acte necesare înscriere:

  • dosar carton plic,
  • fișă de înscriere și declarația pe proprie răspundere (de la Secretariat),
  • copie xerox actualizată BI/CI,
  • copie legalizată certificat naștere,
  • copie legalizată certificat căsătorie (dacă este cazul),
  • 2 fotografii ¾,
  • diploma de bacalaureat în original (dacă nu este la dosarul de student),
  • fișa de lichidare (de la Secretariat),
  • carnet de student + legitimația de student,
  • lucrarea de licență /disertație, cu referatul cadrului didactic îndrumător.