ADMITERE HORTICULTURA ID 2015

 
 

Numar de locuri: 75

in ordinea inscrierii, in limita locurilor disponibile si dupa plata primei transe din taxa de scolarizare

Admiterea la invatamantul la distanta se prelungeste pana la 30 septembrie.

Inscrierea se sisteaza in momentul ocuparii locurilor.

Au mai ramas 25 de locuri.

Înscrieri:

- etapa I: 13 - 31 iulie 2015

- etapa II: 31 august - 11 septembrie 2015

Program – luni-vineri 8-15.00, la secretariatul Facultății de Horticultură

Acte necesare:

- diploma de bacalaureat si foaia matricola in original (absolventii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2015 pot prezenta adeverinta in original)

- pentru candidatii care sunt studenti la o alta facultate - diploma de bacalaureat si foaia matricola in copii legalizate si o adeverinta de student de la facultatea respectiva

- certificatul de nastere in copie legalizata

- certificatul de casatorie, in copie legalizata (daca este cazul)

- adeverinta medicala tip, din care sa rezulte ca solicitantii sunt apti pentru domeniul la care candideaza

- 4 fotografii tip carte de identitate

- copie buletin/carte de identitate

- chitanta de plata a taxei de inscriere (150 lei)

- chitanta de plata a primei transe de studii (1000 lei - obligatoriu la inscriere)

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru inscriere !

Taxa de scolarizare pentru anul universitar 2015/2016*: 2500 lei

*plata se poate face in 3 transe, astfel:

- prima transa - 40% din taxa de scolarizare la inscriere (1000 lei)

- a doua transa - 30% pana la prima sesiune (750 lei)

- treia transa - 30% pana la a doua sesiune (750 lei)