Cojocaru George

                                                                 

 

Nume: Cojocaru

Prenume: George Adrian

Funcţie: Şef lucrări doctor

Instituţie: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Facultate: Facultatea de Horticultură

Departament: Bioingineria sistemelor horti-viticole

 

Adresa (serviciu):

Bucuresti, Bd Mărăști nr. 59, sector 1, cod 011464

Telefon:

 

Fax:

 

Mobil:

0744.95.49.22

Email:

[email protected]bucuresti.ro

Web:

www.horticultura-bucuresti.ro

Competențe:

tehnologie vinicolă, analiză senzorială, chimia vinului, microbiologie, legislație viti-vinicolă, trasabilitate produse viti-vinicole, viticultură

Domenii de cercetare:

condiționarea și stabilizarea vinurilor prin tehnici moderne, tehnologii moderne de vinificatie, analiza senzoriala, cromatografie rapidă “nas electronic”.

Lucrări științifice:

Nr. Total. 27 - Lista de lucrări

Cărți publicate:

-

Contracte de cercetare:

-

Curriculum vitae:

CV