Arhivă - Admitere 2020

 
 
  

LICENȚĂ 2020

Desfășurarea concursului

 Calendarul desfășurarii concursului de admitere la studii de licență sesiunea iulie 2020:

6-25 iulie 2020 - depunerea online a dosarelor

27 iulie 2020 - afișarea rezultatelor provizorii

27-31 iulie 2020 - confirmarea locului prin semnarea contractului pentru studii

3 august 2020 - afișarea listei finale

 

Sesiunea a II-a 2020

04 august - 30 septembrie 2020

 

Admiterea la studiile universitare de licență cu frecvență se face prin concurs în baza rezultatelor obținute de candidați la examenul de bacalaureat și se organizează pe facultăți, iar în cadrul facultăților pe domenii de studii de licență. Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel:

        • 70% media de la bacalaureat;
        • 30% nota/media aritmetică la alegerea candidatului la una din probele de la bacalaureat: limba română/ limba maternă; matematică; chimie; biologie; geografie.

 

Puteți vizualiza metodologia privind admiterea la Ciclul I: studiile universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021 accesând următorul document: