Arhiva 2022 - Finalizare studii - Finalizare studii masterat

Managementul conservării biodiversității

Model Proiect de Disertație

Metodologie privind susţinerea examenului de disertație şi întocmirea proiectului

Regulament de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie (2022)

Modul de desfășurare a examenului de disertație

Examenul de disertație se desfășoară in format fizic și constă într-o singură probă:

  • Prezentarea şi susținerea proiectului de disertație – probă orală.

 

Calendarul examenului de disertație

20-23 iunie 2022 – înscrierea pentru examenul de disertație

Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor de master, absolventul/absolventa trebuie să depună în termen, la secretariatul facultății, un DOSAR care să cuprindă următoarele documente:

  • coperta (pagina de garda) cf modelului (descarcă de aici);
  • cererea de înscriere (descarcă de aici) – cu semnătura îndrumătorului științific al proiectului de diplomă;
  • declarația de autenticitate (descarcă de aici);
  • cererea pentru eliberarea actelor de studii (fișa de lichidare) (descarcă de aici);
  • copie CI;
  • 2 fotografii color ¾;
  • Lucrarea de disertație în format fizic și electronic.

Prezentarea PowerPoint a lucrării se va trimite pe email secretarului de comisie cel mai târziu cu 24 de ore înainte de susținere.

 04.07.2022 – Data examenului de disertație

20 septembrie 2022 – Sesiunea II de susținere a examenului de disertaţie

Rezultatele de la examenul de disertație – sesiunea iulie 2022

Comisia de examen

Președinte:

Prof. univ. dr. Bădulescu Liliana

Membrii:

Conf. univ. dr. Lagunovschi-Luchian Viorica

Conf. univ. dr. Ion Ligia

Membru supleant:

Șef lucr. dr. Luchian Vasilica

Secretar:

Șef lucr. dr. Badea Monica