Simpozionul Studenţesc Internaţional "Hortus Academicus"

 Simpozionul studențesc „Hortus Academicus” organizat de Facultatea de Horticultură din Bucureşti se adresează studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor și oferă posibilitatea prezentării lucrărilor ştiinţifice în specializările HORTICULTURĂ și PEISAGISTICĂ.

 Participanții sunt rugaţi să se înscrie cu titlul lucrării, autorii și să precizeze profesorul coordonator până la data de 24 martie 2024, transmițând informațiile la adresa de email hortus.academicus@horticultura-bucuresti.ro.

Prezentare

“The man who has planted a garden feels that he has done something for the good of the world.”

Charles Dudley Warner

Invitaţie

Simpozionul Studenţesc Internaţional „Hortus Academicus”

 

 Simpozionul studențesc „Hortus Academicus” organizat de Facultatea de Horticultură din Bucureşti se adresează studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor și oferă posibilitatea prezentării lucrărilor ştiinţifice în specializările HORTICULTURĂ și PEISAGISTICĂ.

 Participantii sunt rugaţi să se înscrie cu titlul lucrării, autorii și să precizeze profesorul coordonator până la data de 24 martie 2024, transmițând informațiile la adresa de email hortus.academicus@horticultura-bucuresti.ro.

Data limită de trimitere prin email a prezentării integrale este 31 martie 2024!

Lucrările se vor susține fizic in format Power Point dupa modelul pus la dispoziție în secțiunea Download, în data de 5 aprilie 2024, ora 1000, Aula Magna “ Prof. Univ. Dr. Gh. Cîmpeanu”, Facultatea de Biotehnologii.

După susținerea prezentărilor, acestea vor fi publicate în format electronic pe pagina Facultății de Horticultură.

Accesul este liber și nu se percepe taxă de participare și/sau publicare.

Avantajele participării

 • Posibilitatea de diseminare a rezultatelor si prezentare a activitatilor desfasurate pe parcursul elaborarii unor lucrari de cercetare in cadrul comunitatii si in afara ei
 • Imbunatatirea tehnicii de prezentare a rezultatelor si punerea in valoare a acestora prin transpunerea in format stiintific
 • Participarea la activitati de networking si schimb de experienta
 • Cresterea gradului de incredere in fortele proprii
 • Vizibilitate si afirmare pe plan profesional
 • Posibilitati de colaborare si intrajutorare cu colegi ce exprima un interes comun

Comitete

Comitetul ştiinţific

 • Prof. Univ. Dr. Adrian ASĂNICĂ
 • Conf. Univ. Dr. Adrian PETICILĂ
 • Conf. Univ. Dr. Sorina PETRA
 • Prof. Univ. Dr. Florin STĂNICĂ
 • Prof. Univ. Dr. Liliana BĂDULESCU
 • Prof. Univ. Dr. Florin TOMA
 • Prof. Univ. Dr. Elena DELIAN
 • Prof. Univ. Dr. Adrian CHIRA
 • Prof. Univ. Dr. Lenuţa CHIRA
 • Conf. Univ. Dr. Constantin PĂUN
 • Conf. Univ. Dr. Ligia ION
 • Prof. Univ. Dr. Gheorghiţa HOZA
 • Prof. Univ. Dr. Elena DRAGHICI
 • Conf. Univ. Dr. Viorica LAGUNOVSCHI
 • Conf. Univ. Dr. Elena DOBRIN
 • Prof. Univ. Dr. Arina ANTOCE
 • Lector Univ. Dr. Mihaela BUCUR
 • Lector Univ. Dr. Marinela STROE
 • Conf. Dr. Petruţa MATEI
 • Prof. Univ. Dr. Ioana Mihaela GEORGESCU
 • Conf. Dr. Zamfir Diana VAȘCĂ
 • Conf. Univ. Dr. Ioana TUDORA
 • Conf. Univ. Dr. Cristina MĂNESCU
 • Conf. Univ. Dr. Elisabeta DOBRESCU
 • Conf. Dr. Elena SĂVULESCU
 • Şef lucrări Dr. Vasilica LUCHIAN
 • Şef lucrări Dr. George COJOCARU
 • Şef lucrări Dr. Claudia FABIAN
 • Şef lucrări Dr. Vladimir BOC
 • Şef lucrări Dr. Sidonia TEODORESCU
 • Asist. Univ. Dr. Iustina TUDOR
 • Asist. Univ. Dr. Cosmin MIHAI
 • Asist. Univ. Dr. Constantin NICOLAE 

Comitetul de organizare

 • Conf. Univ. Dr. Adrian PETICILĂ
 • Prof. Univ. Dr. Adrian ASĂNICĂ
 • Conf. Univ. Dr. Elisabeta DOBRESCU
 • Lector Claudia FABIAN
 • Sef. lucr. dr. Cosmin MIHAI
 • Ing. Drd. Lavinia ILIESCU
 • Dr. Ana BUTCARU
 • Drd. Ing. Cătălina NICOLAE

 

Termene importante

04-24. 03.2024: transmiterea titului lucrării, a autorilor si a profesorului coordonator pe adresa hortus.academicus@horticultura-bucuresti.ro

31 03 .2024: trimiterea lucrării in format ppt pe adresa de email hortus.academicus@horticultura-bucuresti.ro

03.04.2024: Afișarea programului final pe pagina simpozionului studentesc editia 2024

05.04.2023: Sesiunea plenara a Simpozionului

Fișa Download