Arhiva 2022 – Finalizare studii – Licență ID Horticultură

Licență ID Horticultură

Model proiect de diplomă

Metodologie privind susţinerea examenului de diplomă şi elaborarea proiectului de diplomă

Regulament de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie (2022)

Tematică examen de diplomă

Modul de desfășurare a examenului de diplomă

Examenul de diplomă se desfășoară in format fizic și constă în următoarele probe:

 • Prezentarea şi susținerea proiectului de diplomă – probă orală;
 • Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – probă orală.

Calendarul examenului de diplomă

13-20 iunie 2022 – înscrierea pentru examenul de diplomă

Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, absolventul/absolventa trebuie să depună în termen, la secretariatul facultății, un DOSAR care să cuprindă următoarele documente:

 • coperta (pagina de gardă) cf modelului (descarcă de aici);
 • cererea de înscriere (descarcă de aici) – cu semnătura îndrumătorului științific al proiectului de diplomă;
 • declarația de autenticitate (descarcă de aici);
 • cererea pentru eliberarea actelor de studii (fișa de lichidare) (descarcă de aici);
 • copie CI;
 • 2 fotografii color ¾;
 • Lucrarea de diplomă în format fizic și electronic.

Prezentarea PowerPoint a lucrării se va trimite pe email secretarului de comisie cel mai târziu cu 24 de ore înainte de susținere.

Taxa pentru examenul de finalizare a studiilor este în cuantum de 1200 lei.

 • plata se face în contul: RO35TREZ70120F330500XXXX
 • beneficiar cont: USAMV București
 • Cod fiscal: 4602041
 • Numele și prenumele studentului
 • CNP-ul studentului
 • taxă pentru examenul de finalizare a studiilor

Dovada plății se va trimite pe adresa de email secretariatid@horticultura-bucuresti.ro

30.06.2022-01.07.2022 – Data examenului de diplomă

12 septembrie 2022 – Sesiunea II de susținere a examenului de diplomă 

Rezultatele de la examenul de diplomă – Horticultură ID – sesiunea iulie 2022

Comisia de examen

Președinte:

Prof. univ. dr. Hoza Dorel

Membrii:

Prof. univ. dr. Chira Adrian

Prof. univ. dr. Florin Stănică

Conf. univ. dr. Vâşcă-Zamfir Diana

Şef lucr. dr. Bucur Mihaela Georgeta

Membru supleant:

Şef lucr. dr. Cojocaru George Adrian

Secretar:

Asist. univ. dr. Mihai Cosmin Alexandr