Arhiva 2022 – Finalizare studii – Licență Peisagistică

Licență Peisagistică

Model proiect de diplomă

Metodologie privind susţinerea examenului de diplomă şi elaborarea proiectului de diplomă

Regulament de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie (2022)

Tematică examen de diplomă

 

Modul de desfășurare a examenului de diplomă

Examenul de diplomă se desfășoară in format fizic și constă în următoarele probe:

  • Prezentarea şi susținerea proiectului de diplomă – probă orală;
  • Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – probă orală.

Calendarul examenului de diplomă

13-17 iunie 2022 – înscrierea pentru examenul de diplomă

Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, absolventul/absolventa trebuie să depună în termen, la secretariatul facultății, un DOSAR care să cuprindă următoarele documente:

  • coperta (pagina de garda) cf modelului (descarcă de aici);
  • cererea de înscriere (descarcă de aici) – cu semnatura indrumatorului stiintific al proiectului de diplomă;
  • declarația de autenticitate (descarcă de aici);
  • cererea pentru eliberarea actelor de studii (fișa de lichidare) (descarcă de aici);
  • copie CI;
  • 2 fotografii color ¾;
  • Lucrarea de diplomă in format fizic si electronic.

Prezentarea PowerPoint a lucrării se va trimite pe email secretarului de comisie cel mai târziu cu 24 de ore înainte de susținere.

   

29.06.2022 – Data examenului de diplomă

 08 septembrie 2022 – Sesiunea II de susținere a examenului de diplomă 

Rezultatele de la examenul de diplomă – Peisagistică – sesiunea iunie 2022

Comisia de examen

Președinte:

Prof. univ. dr. Asănică Adrian

Membrii:

Prof. univ. dr. Toma Florin

Prof. univ. dr. Georgescu Mihaela

Conf. univ. dr. Dobrescu Elisabeta

Şef lucr. dr. Fabian Claudia

Membru supleant:

Şef lucr. dr. Mănescu Cristina

Secretar:

Şef lucr. dr. Boc Vladimir