Arhiva 2023 - Finalizare studii - Finalizare studii masterat

Științe horticole ecologice

Model Proiect de Disertație

Metodologie privind susţinerea examenului de disertație şi întocmirea proiectului

Regulament de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie

Modul de desfășurare a examenului de disertație

Examenul de disertație se desfășoară in format fizic și constă într-o singură probă:

  • Prezentarea şi susținerea proiectului de disertație – probă orală.
 

Calendarul examenului de disertație

Înscrierea pentru examenul de disertație pana pe 23 iunie 2023 / 8 septembrie 2023

Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor de master, absolventul/absolventa trebuie să depună în termen, la secretariatul facultății, un DOSAR care să cuprindă următoarele documente:

  • cererea de înscriere (descarcă de aici) – cu semnătura îndrumătorului științific al proiectului de diplomă;
  • declarația de autenticitate (descarcă de aici);
  • cererea pentru eliberarea actelor de studii (fișa de lichidare) (descarcă de aici);
  • copie CI;
  • 2 fotografii color ¾;
  • Lucrarea de disertație in format fizic și electronic.

Prezentarea PowerPoint a lucrării se va trimite pe emailul monica.badea@horticultura-bucuresti.ro cel mai târziu cu 24 de ore înainte de susținere.

Data examenului de disertație

  • 05.07.2023
  • 14.09.2023

Rezultatele de la examenul de disertație – sesiunea septembrie 2023

Rezultatele de la examenul de disertație – sesiunea iulie 2023

 

Comisia de examen

Președinte:

Prof. univ. dr. Lagunovschi-Luchian Viorica

Membrii:

Prof. univ. dr. Asănică Adrian

Prof. univ. dr. Bădulescu Liliana

Membru supleant:

Prof. univ. dr. Chira Lenuţa

Secretar:

Șef lucr.dr. Badea Monica