Arhiva 2023 – Finalizare studii – Licență ID Horticultură

Licență ID Horticultură

Model proiect de diplomă

Metodologie privind susţinerea examenului de diplomă şi elaborarea proiectului de diplomă

Regulament de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie

Tematică examen de diplomă

Modul de desfășurare a examenului de diplomă

Examenul de diplomă se desfășoară in format fizic și constă în următoarele probe:

 • Prezentarea şi susținerea proiectului de diplomă – probă orală;
 • Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – probă orală.

Calendarul examenului de diplomă

Înscrierea pentru examenul de diplomă  pana pe 16 iune 2023 / 5 septembrie 2023

Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, absolventul/absolventa trebuie să depună în termen, la secretariatul facultății, un DOSAR care să cuprindă următoarele documente:

 • cererea de înscriere (descarcă de aici) – cu semnătura îndrumătorului științific al proiectului de diplomă;
 • declarația de autenticitate (descarcă de aici);
 • cererea pentru eliberarea actelor de studii (fișa de lichidare) (descarcă de aici);
 • copie CI;
 • 2 fotografii color ¾;
 • Lucrarea de diplomă în format fizic și electronic.

Prezentarea PowerPoint a lucrării se va trimite pe emailul cosmin.mihai@horticultura-bucuresti.ro cel mai târziu cu 24 de ore înainte de susținere.

Taxa pentru examenul de finalizare a studiilor este în cuantum de 1200 lei.

 • plata se face în contul: RO35TREZ70120F330500XXXX
 • beneficiar cont: USAMV București
 • Cod fiscal: 4602041
 • Numele și prenumele studentului
 • CNP-ul studentului
 • taxă pentru examenul de finalizare a studiilor

Dovada plății se va trimite pe adresa de email secretariatid@horticultura-bucuresti.ro

 Data examenului de diploma

 • 26-27 iunie 202
 • 12.09.2023

Rezultatele de la examenul de diplomă – Horticultură ID- sesiunea septembrie 2023

Rezultatele de la examenul de diplomă – Horticultură ID – sesiunea iunie 2023

 

Comisia de examen

Președinte:

Prof. univ. dr. Hoza Dorel

Membrii:

Prof. univ. dr. Chira Adrian

Prof. univ. dr. Florin Stănică

Conf. univ. dr. Vâşcă-Zamfir Diana

Şef lucr. dr. Bucur Mihaela Georgeta

Membru supleant:

Şef lucr. dr. Cojocaru George Adrian

Secretar:

Asist. univ. dr. Mihai Cosmin Alexandru