Admitere ONLINE
Perioada de înscriereCriterii de admitere

LICENȚĂ
3 - 25 iulie 2023

70% media de la Bacalaureat

30% nota/media aritmetică la alegerea candidatului la una din probele de la Bacalaureat: limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie (biologie vegetală și animală, anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană) sau geografie.

MASTER
3 - 21 iulie 2023

10% Probă scrisă (eseu)/online

90% Media anilor de studii de licență

 
Alege programul de studii dorit
LICENȚĂMASTER
Horticultură Științe Horticole Ecologice
Peisagistică Tehnologii integrate de obținere și valorificare a produselor horticole
  Tehnologii performante - Management și marketing viti-vinicol
  Managementul conservării biodiversității
NUMĂR DE LOCURI ADMITERE
LICENȚĂ

 

Domeniul 

 

Programul de studii

 universitare de licență 

 

Foma de învățământ/

Nr credite

 

Nr. maxim de studenți ce pot 

fi școlarizați

    

 Facultatea de HORTICULTURĂ

 Bd. Mărăşti, nr. 59 Tel: 021-318 36 36

Horticultură Horticultură IF/240 150
Horticultură ID/240 100
Peisagistică IF/240 75
MASTER

 

Domeniul 

 

Programul de studii

 universitare de master

 

Foma de învățământ/

Nr credite

 

Nr. maxim de studenți ce pot 

fi școlarizați

    

 Facultatea de HORTICULTURĂ

 Bd. Mărăşti, nr. 59 Tel: 021-318 36 36

Horticultură Managementul conservării biodiverisităţii IF/120 200
Tehnologii integrate de obţinere şi valorificare a produselor horticole
Tehnologii performante, management și marketing vitivinicol
Ştiinţe horticole ecologice
*IF - învățământ cu frecvență

*ID - învățământ la distanță
 

Ai nevoie de ajutor? Vrei informații suplimentare?
Intră în grupul de WhatsApp

 
 

Vezi turul facultății făcut de
Alexandra și Denis!

 

Vino să te înscrii la facultatea care îți
alimentează pasiunea!!

 
 
 
ÎNSCRIE-TE ÎN 3 PAȘI
 
 
 

Ești nehotărât, vrei să cunoști campusul?

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Programează o discuție cu unul din consilierii Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

LICENȚĂ 2023

Desfășurarea concursului

 

Puteți vizualiza regulamentul privind admiterea la Ciclul I: studiile universitare de licență pentru anul universitar 2023-2024 accesând următoarele documente:

 

 

Documente necesare

 

Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat prin încărcarea documentelor în platforma dedicată admiterii, cu asumarea responsabilității cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Componența dosarului de înscriere:

  • diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă;
  • adeverinţă eliberată de liceu pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2023;
  • certificatul de naştere;
  • certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (medic de familie) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea pentru care candidează;
  • fotografie tip carte de identitate (4 fotografii vor fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2023-2024);
  • cartea de identitate;
  • cererea prin care se solicită de către candidaţi susţinerea examenului în limba maternă, dacă este cazul;
  • documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio‐economic (care provin din centre de plasament, orfani, rromi și persoane cu dizabilități, dacă este cazul).

 

 

Documentele încărcate în format digital (scan sau poză) trebuie să fie lizibile.

Dosarele de candidatură incomplete nu vor fi validate pentru înscriere.

 

 

 

 

 

Înscrie-te online acum accesând https://admitere.usamv.ro!

 

Arhivă: