DESPRE FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

CONDUCERE

PREZENTARE

 

ISTORIC

 

ORGANIZARE

 

CADRE DIDACTICE

 

DOCUMENTE UTILE

 

PREZENTARE

 

 

 

Obiectivul principal al facultăţii noastre îl constituie pregătirea specialiştilor în domeniul legumiculturii, floriculturii şi artei florale, arboriculturii ornamentale şi peisagisticii, pomiculturii, viticulturii şi vinificaţiei, în vederea integrării acestora în activităţi de producţie, cercetare, învăţământ, precum şi alte domenii conexe dictate de exigenţele impuse de economia de piaţă şi în contextul calităţii României de ţară membră a Uniunii Europene.

Facultatea noastră pregăteşte specialişti în domeniul Horticulturii şi pune la dispoziţia studenţilor doua modalităţi alternative în dobândirea cunoştinţelor şi competenţelor generale în acest domeniu, sub forma specializărilor Horticultură şiPeisagistică. Facultatea oferă programe de studii universitare, în acord cu prevederile Acordurilor de la Bolognia şi Berlin, pe modelul Licenţă, Master şi Doctorat, compatibile cu sistemul european de credite transferabile şi organizate în cicluri de învăţământ astfel:

Ciclul I
O durată de 4 ani care pregăteşte ingineri diplomaţi;

Ciclul II
O durată de 2 ani care pregăteşte ingineri cu diploma de master;

Ciclul III
O durată de 3 ani care pregăteşte specialişti cu diploma de doctor în horticultură.

În anul 2018 Facultatea de Horticultură din Bucureşti a implinit 70 de ani de la înfiinţare şi tot atâţia ani de activitate neîntreruptă pusă în slujba pregătirii specialiştilor horticultori, iar de 20 de ani şi a specialiştilor peisagişti.

http://horti70.usamv.ro/

Înfiinţarea primei specializări de peisagistică din ţara noastră a fost posibilă, de asemenea la Bucureşti, ca urmare a efortului deosebit a 3 mari personalităţi: D-na Prof. Dr. Ana Felicia Iliescu, D-l Arh. Donose Valentin şi regretatul Ing. Peisagist Florin Teodosiu. Domeniile lor şi-au câştigat astfel, pe bună dreptate, respectul şi consideraţia multor generaţii de ingineri peisagişti şi nu numai.

 

Sponsori