Călătoreşte cu noi spre un viitor de success!

 
 

 

     obiectiv

Obiectivul principal al facultăţii noastre îl constituie pregătirea specialiştilor în domeniul legumiculturii, floriculturii şi artei florale, arboriculturii ornamentale. De asemenea, şi în domeniul peisagisticii, pomiculturii, viticulturii şi vinificaţiei, în vederea integrării acestora în activităţi de producţie, cercetare, învăţământ, precum şi alte domenii conexe dictate de exigenţele impuse de economia de piaţă şi în contextul calităţii României de ţară membră a Uniunii Europene. 

     obiectiv2     practica

Facultatea de Horticultură oferă, pe langă baza teoretică, oportunitatea de a pune în practică cursurile predate. Punem la dispoziţia studenţilor noştri workshop-uri, vizite de studiu, conferinţe, expoziţii şi diverse alte evenimente , atât utile pentru dezvoltarea profesională, pentru a acumula experienţa mult dorită pe piaţa muncii, dar şi pentru a valorifica elementele teoretice învăţate în timpului anului universitar.

     practica2    absolventi3

Facultatea noastră pregăteşte specialişti în domeniul Horticulturii şi pune la dispoziţia studenţilor doua modalităţi alternative în dobândirea cunoştinţelor şi competenţelor generale în acest domeniu, sub forma specializărilor Horticultură şiPeisagistică. Facultatea oferă programe de studii universitare, în acord cu prevederile Acordurilor de la Bolognia şi Berlin, pe modelul Licenţă, Master şi Doctorat, compatibile cu sistemul european de credite transferabile şi organizate în cicluri de învăţământ astfel:
1) Ciclul I cu o durată de 4 ani care pregăteşte ingineri diplomaţi;
2) Ciclul II cu o durată de 2 ani care pregăteşte ingineri cu diploma de master;
3) Ciclul III cu o durată de 3 ani care pregăteşte specialişti cu diploma de doctor în horticultură.

Harta campus

    absolventi