HORTICULTURĂ

 
 

Planuri de învățământ 2021-2025:

 

Este prima şcoală superioară de horticultură din România, fiind înființată acum aproape 75 de ani, cu un program de studiu ancorat în actualităţile europene, permanent îmbunătăţit datorită cooperării cu universităţi si parteneri de prestigiu:

 

   

 

Horticultura reprezintă un domeniu de sine stătător, care asigură absolvenţilor cea mai complexă specializare, aceştia găsind uşor joburi atât în spaţiul rural, cât şi în cel urban. Studenții învață despre pomicultură, viticultură şi vinificaţie, legumicultură, floricultură şi artă florală, dendrologie şi amenajări peisagistice, management, iar în primii ani li se asigură cunoştinţele fundamentale de botanică, fiziologia plantelor, genetică, pedologie, agrochimie, protecţia plantelor, etc.

 

   

 

După finalizarea licenţei se pot specializa prin studii de masterat la unul din cele 4 programe:

 

Fiind o specialitate de bază a societăţii noastre formează ingineri horticultori care vor lucra direct în producţie în ferme sau firme private, în ministere şi direcţii agricole, institute şi centre de cercetare, societăţi comerciale ce asigură distribuţia, procesarea, păstrarea sau comercializarea produselor horticole: fructe şi legume, flori şi arbuşti, pomi şi viţă de vie, vinuri, etc. imediat după absolvire.

Pregătim specialişti pentru a coordona deopotrivă sere automatizate pentru culturi de flori sau de legume, pepiniere, dar totodată ingineri horticultori care să supervizeze lucrările de realizare şi întreţinere din parcuri şi amenajări peisagere sau firme specializate de artă florală, horticultura urbană fiind în plină ascensiune.

Horticultura este o profesie practică, aplicată, ce dă posibilitatea studenţilor să experimenteze noţiunile învăţate pe parcurs, direct în fermele proprii, în centre şi staţiuni de cercetare, în câmpurile experimentale sau de producţie ale universitatii noastre si la parteneri, majoritatea foşti studenţi ai facultăţii, ce asigură condiţii de practică unice.

 

       

 

 

Inginerul horticultor va avea posibilitatea de a lucra efectiv în livadă cu foarfeca de tăiat pomii, dar şi cu aplicaţii pe telefon care să gestioneze necesarul de apă şi nutrienţi ai plantelor, să monitorizeze factorii de mediu (temperatura, umiditatea, atacul de boli sau dăunători) sau în laborator pentru determinarea calităţii nutriţionale a fructelor, legumelor, strugurilor, vinurilor, etc.

 

       

 

 

       

 

De asemenea, studenții, masteranzii şi doctoranzii noştri participă la concursuri şi conferinţe, workshopuri şi simpozioane (Agronomiada, Simpozion Studentesc Hortus Academicus, CASEE Conference, One Health Student International Conference, etc.), câștigând premii și medalii la nivel național și internațional.

 

   

 

Studenții sunt implicați activ încă din anul I în proiecte, stagii de practică sau școli de vară, sesiuni de degustări de fructe, legume şi produse din acestea, vinuri, precum şi în organizarea an de an a unor evenimente cu tradiţie pentru facultatea noastră:

 

 

O altă preocupare a studenţilor horticultori este economia circulară şi protecţia mediului, fiind deja implicaţi în proiecte de obţinere a compostului din resturi alimentare de la cantina studenţească sau în proiecte de reabilitare a unor parcuri precum Baza Cireşarii, Parcul Herăstrău sau Parcul Castelului Peleş.

Studenţii specializării Horticultură participă activ la activităţile cercurilor profesionale: Clubul de Ornitologie AVES – USAMV, Clubul de Botanică sau Centrul cultural studentesc Ex Terra Aurum.

 

 

Este o școală de elită pentru pregătirea inginerilor horticultori, cu aplicabilitate practică imediată, cu trecut şi viitor, unde excelenţa este la ea acasă!